2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2015
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2015
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hóa nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 65 triệu đồng
Năm thực hiện: 2015
2. Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Hoa
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45 triệu đồng
Năm thực hiện: 2015
3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm giao diện kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-EN cho kênh nhiên liệu lò VVER-1000 Tên chủ nhiệm: KS. Tạ Duy Long
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45 triệu đồng
Năm thực hiện: 2015
4. Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit) Tên chủ nhiệm: ThS. Trần Thanh Hà
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 65 triệu đồng
Năm thực hiện: 2015