2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2009
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2009
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Hiện tượng chuyển pha của chất hạt nhân không đối xứng dựa trên mô hình tương tác bốn nucleon Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Anh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
2. Nghiên cứu áp dụng MCNP4C2 cho các tính toán liều hấp thụ bức xạ gamma trong đo liều xạ trị Tên chủ nhiệm: TS. Lê Văn Ngọc
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
3. Nghiên cứu vi mô cấu trúc hạt nhân trong mẫu BCS Hatree-Fock và phản ứng tán xạ hạt nhân trong mẫu Folding liên kênh Tên chủ nhiệm: ThS. Đỗ Công Cương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
4. Nghiên cứu, phân tích mô hình thí nghiệm thuỷ nhiệt đơn giản: CANON-tube và dao động điều hoà bằng chương trình phân tích an toàn thuỷ nhiệt CATHARE2 V25_1 Tên chủ nhiệm: ThS. Dương Thanh Tùng
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
5. Tìm hiểu công nghệ lò phản ứng nước áp lực cải tiến thế hệ III+, AP1000 và EPR Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tùng Sơn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
6. Tìm hiểu về vận hành máy gia tốc Cyclotron IBA 30 và đảm bảo an toàn bức xạ cho Trung tâm gia tốc Tên chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tiến Dũng
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009