2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2010
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2010
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu các kỹ thuật xác định đặc trưng của chùm tia trong các máy gia tốc Tên chủ nhiệm: Trịnh Đình Trường
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
2. Nghiên cứu vi mô các kích hoạt đồng vị vô hướng trong phản ứng tán xạ alpha không đàn hồi Tên chủ nhiệm: Đỗ Công Cương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2011
3. Sử dụng SRAC trên hệ LINUX tính một số đặc trưng vật lý cho bó thanh nhiên liệu lò BWR Tên chủ nhiệm: Giang Thanh Hiếu
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
4. Tìm hiểu công nghệ lò phản ứng nước áp lực cải tiến thế hệ III, VVER1000 và APR1400 Tên chủ nhiệm: Nguyễn Tùng Sơn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
5. Ứng dụng MCNP4C2 đối với một vài bài toán của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiện
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
6. Xây dựng quy trình xác định Thoron bằng detector vết hạt nhân Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010