2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2011
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2011
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu các kỹ thuật xác định đặc trưng của chùm tia trong các máy gia tốc Tên chủ nhiệm: Trịnh Đình Trường
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
2. Nghiên cứu vi mô các kích hoạt đồng vị vô hướng trong phản ứng tán xạ alpha không đàn hồi Tên chủ nhiệm: Đỗ Công Cương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
3. Sử dụng SRAC trên hệ LINUX tính một số đặc trưng vật lý cho bó thanh nhiên liệu lò BWR Tên chủ nhiệm: Giang Thanh Hiếu
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
4. Thiết lập quy trình chuẩn các máy đo nhiễm bẩn bề mặt alpha, bêta. Tên chủ nhiệm: Trần Thùy Linh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 55 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
5. Tìm hiểu công nghệ lò phản ứng nước áp lực cải tiến thế hệ III, VVER1000 Tên chủ nhiệm: Nguyễn Tùng Sơn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2011
6. Tính toán tới hạn và các thông số đặc trưng của lò Đà Lạt nạp tải nhiêu liệu LEU bằng MCNP4C2 Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiện
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
7. Xây dựng quy trình xác định Thoron bằng detector vết hạt nhân Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011