2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2008
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2008
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Bảo đảm An toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và an toàn cho các hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện KHKTHN Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
2. Duy trì hoạt động của mạng máy tính và đường truyền internet của Viện KH&KTHN Tên chủ nhiệm: ThS. Hoàng Minh Giang
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
3. Duy trì hoạt động Phòng chuẩn liều lượng Quốc gia Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
4. Điều tra độ phóng xạ trong một số mặt hàng lương thực, thực phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu nhằm tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu về độ phóng xạ trong lượng thực phẩm Việt Nam Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Quang Long
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
5. Hỗ trợ Trung tâm đào tạo lý thuyết và thực hành Việt-Nhật về “Ghi đo bức xạ”, “An toàn bức xạ Tên chủ nhiệm: CN. Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
6. Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ Tên chủ nhiệm: TS. Đặng Quang Thiệu
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
7. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm máy chụp X quang công nghiệp Tên chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Phúc
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2016
8. Vận hành, bảo dưỡng các thiết bị nghiên cứu hạt nhân Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008