2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2014
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2014
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Quyết
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 160 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
2. Chi phí hoạt động của phòng chuẩn đo lường liều phóng xạ Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 120 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
3. Hộ trợ các dự án CTBTO và các dự án quốc tế Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 145 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
4. Hỗ trợ duy trì trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 100 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
5. Hỗ trợ hoạt động của mạng an toàn hạt nhân Châu Á Tên chủ nhiệm: CN. Phạm Tuấn Nam
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
6. Hỗ trợ trung tâm đào tạo Việt Nam - Nhật Bản Tên chủ nhiệm:
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 105 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
7. Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra đánh giá chất lượng máy phát tia X dùng trong công nghiệp và y tế. Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Bảo Mỹ
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 685 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
8. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng Tritium (H-3) trong không khí Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 400 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
9. Phòng cháy, chữa cháy Tên chủ nhiệm: KS. Lê Trung Kiên
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 130 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
10. Thông tin tư liệu ngành Tên chủ nhiệm: CN. Đặng Hoàn Thành
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014