2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2016
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2016
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Quyết
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 180.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016
2. Hỗ trợ dự án CTBTO và các dự án quốc tế Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 100.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016
3. Hỗ trợ duy trì Trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 90.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016
4. Hỗ trợ hoạt động của mạng an toàn hạt nhân Châu Á Tên chủ nhiệm: CN. Phạm Tuấn Nam
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 35.000.000
Năm thực hiện: 2016
5. Hỗ trợ hoạt động của Phòng chuẩn đo liều phóng xạ Tên chủ nhiệm: ThS. Hồ Quang Tuấn
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 90.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016
6. Hỗ trợ Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Nhật Bản Tên chủ nhiệm: PGS. TS Nguyễn Tuấn Khải
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 120.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016
7. Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5 Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Minh Giang
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2016
8. Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon Tên chủ nhiệm: ThS. Lê Ngọc Thiệm
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 480 triệu đồng
Năm thực hiện: 2016
9. Nghiên cứu tối ưu thay đảo nhiên liệu lò phản ứng VVER Tên chủ nhiệm: ThS. Trần Việt Phú
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 600.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016
10. Phòng cháy chữa cháy Tên chủ nhiệm: KS. Lê Trung Kiên
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 70.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016