2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2006
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2006
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme khâu mạch bức xạ hấp thụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Toàn
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2006
2. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng Mô Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2006
3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ oxy hoá trong muối nóng chảy (MSO) để xử lý các chất thải plastic dạng PVC Tên chủ nhiệm: KS. Trần Thu Hà
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2006
4. Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn liều bức xạ năng lượng cao và hướng dẫn kiểm tra chất lượng (QC) cho các máy gia tốc xạ trị Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Quyết
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2006