2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2012
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước Năm 2012
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Hợp tác nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật đo đồng thời Rn/Tn bằng detector vết, đồng thời ứng dụng tại một số cơ sở khai khoáng của Việt Nam Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 1 tỷ 560 triệu
Năm thực hiện: 2012