2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2017
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước Năm 2017
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu phương trình trạng thái chất hạt nhân, tán xạ nucleon-hạt nhân và hạt nhân-hạt nhân sử dụng tương tác NN hiệu dụng phụ thuộc mật độ Tên chủ nhiệm: GS. TS Đào Tiến Khoa
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 1.141.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2017