2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Giai đoạn 2006-2010
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước Giai đoạn 2006-2010
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu ảnh hưởng của cacbon hữu cơ đất đến khả năng liên kết và di chuyển dư lượng thuốc trừ sâu vào nông sản, rau, và nước bằng kỹ thuật dánh dấu đồng vị cacbon 14 theo lysinmeter Tên chủ nhiệm: TS. Đặng Đức Nhận
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
2. Hợp tác nghiên cứu về tia vũ trụ góp phần đánh giá bản chất, thành phần, thông lượng của tia vũ trụ năng lượng cao trong khuôn khổ dự án Pierre Auger Tên chủ nhiệm: TS. Võ Văn Thuận
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
3. Nghiên cứu cải tiến chất lượng và hoàn thiện quy trình chế tạo liều kế chỉ thị sử dụng trong xử lý chiếu xạ thực phẩm với dải liều 3 – 10 kGy Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
4. Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và tương tác hạt nhân - hạt nhân qua các phản ứng hạt nhân trực tiếp Tên chủ nhiệm: PGS. TS. Đào Tiến Khoa
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
5. Nghiên cứu tiết diện tán xạ và hàm tán xạ phi liên kết của photon gamma trên electron liên kết Tên chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Đại Nghiệp
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
6. Nghiên cứu vật lý các hạt Lepton và tia vũ trụ (2006-2008) Tên chủ nhiệm: TS. Võ Văn Thuận
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
7. Nghiên cứu vi mô cấu trúc và tương tác hạt nhân trong các phản ứng tán xạ proton, alpha và ion nặng ở năng lượng thấp và trung bình Tên chủ nhiệm: PGS. TS. Đào Tiến Khoa
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
8. Sử dụng chương trình MVP tính toán cho mô hình bó nhiên liệu HEU và LEU của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Tên chủ nhiệm: CN. Lê Đại Diễn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007