2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2012
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ khác Năm 2012
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Đề tài: Xây dựng các quy trình phân tích và chế tạo thiết bị phân tích nhanh thành phần hóa đề điều khiển các quá trình công nghệ trong sản xuất xi măng Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Tùy
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 1340 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
2. Điều tra khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu phông phóng xạ môi trường trên lãnh thổ đất liền (giai đoạn 2009-2011) Tên chủ nhiệm: TS. Trịnh Văn Giáp
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 3800 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
3. ĐTCB: Nghiên cứu tia vũ trụ năng lượng siêu cao Tên chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Tuyết Nhung
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 525 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
4. Nghiên cứu thiết kế mạng quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và xây dựng các văn bản cần thiết để vận hành mạng Tên chủ nhiệm: TS. Đặng Quang Thiệu
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 350 triệu động
Năm thực hiện: 2012
5. Quan trắc và phân tích phóng xạ môi trường và các đồng vị bền tại các điểm thuộc khu vực Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, nước đầu nguồn sông Hồng, sông Nậm Thi, sông Kỳ Cùng và ô nhiễm bụi khí tại Nghĩa Đô, Hà Nội Tên chủ nhiệm: TS. Trịnh Văn Giáp
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 800 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012