2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2015
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ khác Năm 2015
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Xác định độ phóng xạ của đồng vị phóng xạ nhân tạo Cs tại một điểm trong môi trường biển miền Bắc Việt Nam từ sự cố Fukushima giai đoạn 1 (2013-2015 Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Quang Long
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 800.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2015