2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2016
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ khác Năm 2016
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường tại các điểm thuộc khu vực Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng Tên chủ nhiệm: TS. Trịnh Văn Giáp
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 550.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2016