Liên hệ

VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Địa chỉ: 179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-37564926 * 84-4-37916815     Fax: 84-4-38363295     E-mail: vkhkthn@vinatom.gov.vn / inst@vinatom.gov.vn