Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội thảo khoa học chuẩn bị cho báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 13

Monday, 05/08/2019, 00:00

       Từ ngày 7-9 tháng 8 năm 2019, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Vật lý Quốc tế và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 13 với mục đích công bố những kết quả mới trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

       Hưởng ứng không khí của Hội nghị và thực hiện yêu cầu của công tác nghiên cứu, các cán bộ của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tích cực đăng ký tham gia Hội nghị với nhiều báo cáo có nội dung khoa học có chất lượng. Thông qua quá trình phản biện, hiện tại 24 báo cáo trong đó có 19 báo cáo oral và 5 poster của các cán bộ trong Viện đã được lựa chọn để báo cáo tại các tiểu ban: Lò phản ứng, Điện hạt nhân và Đào tạo nguồn nhân lực; Vật lý hạt nhân, Số liệu hạt nhân, Máy gia tốc và Phân tích hạt nhân; Ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ và Quan trắc môi trường; Ứng dụng công nghệ bức xạ, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực khác; Hóa phóng xạ, hóa bức xạ và hóa học hạt nhân, Chu trình nhiên liệu, Công nghệ vật liệu hạt nhân, Quản lý chất thải phóng xạ.

       Với mục đích tăng cường trao đổi học thuật và giúp cán bộ hoàn thiện nội dung khoa học và kỹ năng trình bày báo cáo, trong tháng 7/2019, Đoàn thanh niên Viện KH&KTHN đã tổ chức các buổi hội thảo khoa học, các bài trình bày do đại diện các nhóm tác giả báo cáo khoa học thực hiện với sự tham dự của lãnh đạo Viện và các cán bộ nghiên cứu từ các đơn vị chuyên môn.

       Thông qua các buổi hội thảo, các nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cả về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng báo cáo, góp phần vào sự thành công của Hội nghị.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 1761

Các tin khác