Một số thành tựu tiêu biểu:

Tuesday, 29/11/2011, 00:00

- Là đơn vị chính thực hiện Nghị định thư giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc- KAERI.

- Tổ chức 2 lớp học đào tạo cơ bản và năng cao về phân tích an toàn lò phản ứng.

- Tổ chức 2 hội nghị về an toàn hạt nhân năm 2009-2010 và 2010-2011.

- Có 4 bài báo khoa học được báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ IX.

Lượt xem: 2033